Početak saradnje sa Baby Food Factory, domaćim proizvođačem hrane za bebe po najvišim evropskim standardima, znači samo jedno – održati već nadaleko prepoznat kvalitet i što uspešnije predstaviti klijenta na digitalu. Trudimo se da na najbolji mogući način ispričamo priču koja se krije iza brenda Nutrino i kreiramo sadržaj u skladu sa ciljnom grupom, te biznis ciljevima i planovima klijenta.
Redovnim mesečnim fotografisanjem u našem studiju unapređujemo i kreiramo sadržaj blizak ciljnoj grupi, ali i izgled feed-a i ističemo sve vrednosti i prednosti brenda. Pored toga organizovali smo fotografisanje u dečijoj igraonici, čiji ambijent smo za potrebe foto produkcije pretvorili u životni prostor jedne porodice i na taj način autentičnim fotografijama preneli emociju i prikazali Nutrino proizvode u realnim životnim situacijama koje su svima poznate. Tada smo  pripremali sadržaj za sedam zemalja sa evropskog tržišta – Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Albaniju, Kosovo i Sloveniju. Bliskost i dugogodišnja saradnja između ovih zemalja svakako su uticali na to da svakodnevne navike, obaveze i stil života u ovim zemljama budu slični i da uz male adaptacije sadržaja uspešno realizujemo svakodnevnu komunikaciju na digitalu. Izazovi pripreme sadržaja postali su zahtevniji, kada se Nutrino tržište proširilo na afrički kontinent i kada su Nutrino proizvodi postali dostupni prvo u Zambiji, a onda i u Angoli. 

Pre oglašavanja na novim tržištima koja su pritom i veoma izazovna, kao što je slučaj sa afričkim zemljama, neophodno je da se kao prvi korak upoznamo sa kulturom i specifičnostima u komunikaciji, za šta nam je potrebno istraživanje. Na ovaj način upoznajemo se sa navikama potrošača, načinom života i brojnim sociološkim faktorima koje moramo imati u vidu i kasnije, pri samom kreiranju sadržaja. Samim istraživanjem došli smo do veoma bitne informacije, a to je da je u Zambiji zabranjeno reklamiranje proizvoda koji su namenjeni bebama mlađim od 6 meseci, kao i da se promoviše dojenje. U skladu sa tim ubacili smo disclaimer na vizualu, kao neizostavni deo komunikacije, koji glasi: “Nutrino supports breastfeeding, breastfeeding is most important in the first 6 months of their lives.” Ovom porukom jasno dajemo do znanja potrošačima da smo svesni njihovog stava kada je hranjenje beba u pitanju i da podržavamo njiihove odluke. Pored toga, specifičnosti u stilu života mama u Zambiji kao što su, na primer, informacije da mame ne koriste kolica za bebe, nemaju naviku da šetaju parkom, decu kupaju najčešće 2 puta dnevno, kosu peru sapunom, ne šamponom, su nam važne kako bismo prilagodili sadržaj i uklopili se u skladu sa navikama naše publike.
U prilog sociološkom aspektu u ovim zemljama, upiti koji vrlo često stižu na Facebook i Instagram stranice vezani su za otvorene radne pozicije u kompaniji. U ovakvim slučajevima potrebno je formulisati odgovore u dogovoru sa klijentom i prikazati razumevanje i posvetiti pažnju pratiocima koji vide brend Nutrino kao relevantnog poslodavca za svoju buduću karijeru. 

Prilikom istraživanja primera dobre prakse prisutnih brendova, došli smo do zaključka da je afričko tržište i dalje prilično nerazvijeno kada je u pitanju nastup na društvenim mrežama, kao i da je mali broj brendova dečije hrane redovan kada je u pitanju aktivnost. Ovo smo prepoznali kao priliku da se izvojimo i budemo među prvima, kroz redovnost i posvećenost raznovrsnom sadržaju koji je relevantan našoj ciljnoj grupi, kao i da izgradimo poverenje kod publike, kroz direktnu i prijateljsku komunikaciju. 

Kao i svuda u svetu, i u ovim afričkim zemljama, popularnost društvenih mreža je prisutna. Svetski izveštaj iz januara o društvenim mrežama koje se najviše koriste ide u prilog i upotrebi društvenih mreža na afričkom tržištu. Naime, ljudi u Zambiji i Angoli ponajviše koriste Facebook i slobodniji su kada je u pitanju komunikacija i deljenje sadržaja na ovom društvenoj mreži.
S druge strane, kako bismo povećali vidljivost naših objava na Instagram nalogu brenda Nutrino na tržištu Zambije, pored korišćenja hashtag-ova koji su relevantni kako za brend, tako i za samo tržište, koristimo i opciju dodavanja lokacije. Od većih gradova u Zambiji izdvajaju se glavni grad Lusaka, kao i grad Kitwe. Lokacija koju koristimo pri objavljivanju sadržaja je Lusaka, imajući u vidu da je to najrazvijeniji grad u kojem je Nutrino najprisutniji. Na ovaj način ostvarujemo mogućnost da budemo vidljivi široj publici koja prati sadržaj sa lokacijom glavnog grada. Kroz hashtag takođe označavamo glavni grad, kao i Kitwe.
Stranice na društvenim mrežama svojim sadržajem grade kredibilitet, imidž, predstavljaju se publici i izgrađuju odnos sa njom. Pored informativnih, zabavnih i sadržaja koji podstiču interakciju edukativni sadržaju su od velikog značaja za jedan brend na digitalu. Saveti Nutrino žirafice koje objavljujemo dva puta mesečno nailaze na odlične reakcije publike na svim tržištima. Na ovaj način pružamo korisnicima sadržaj iz koga mogu nešto da nauče i prijateljski i iskreno gradimo povezanost brenda sa zajednicom.

Još jedan dokaz koji opravdava povezanost roditelja sa brendom Nutrino jeste i činjenica da na skoro svim tržištima roditelji vrlo rado dele fotografije svojih mališana koji koriste Nutrino proizvode u želji da se zahvale na kvalitetu i prikažu koliko njihova deca vole ove proizvode. Osim fotografija koje nam pristižu u inboks, vrlo su popularni i story-ji koje neki roditelji objavljuju. Afričko tržište je po tom pitanju neznatno zatvorenije, a i u skladu sa društvenom mrežom koju najviše koriste najradije dostavljaju fotografije u inboks na Facebook-u.

Komunikacija sa zajednicom je veoma važan segment marketinga na društvenim mrežama. Povezanost zajednice sa brendom ostvarićemo i ako vodimo računa o praznicima koji se slave u državi u kojoj promovišemo proizvode. Na većini tržišta obeležavamo praznike koji se slave na svetskom nivou i u skladu sa religijom koja je zastupljena na tom tržištu. Primetno je da su u Zambiji i Angoli čestitaju ovakvi praznici, ali takođe i da im je jedan od važnijih praznika Dan nezavisnosti i Dan slobode Afrike, koji većina brendova čestita na društvenim mrežama, kao i Mother’s Day koji se slavi devetog maja.

Pri kreiranju sadržaja za društvene mreže potrebno je definisati stil i ton komunikacije. Osim istog brand voice-a koji mora biti utvrđen na svim tržištima podjednako, bitan je i sam jezik. Stoga nastojimo da na svakom tržištu komuniciramo službenim jezikom koji je zastupljen u određenoj zemlji. Saradnja sa kvalitetnim prevodiocima koji će precizno i bez greške prevoditi copy-je i odgovore pratiocima na društvenim mrežama u ovakvim situacijama je od velikog značaja za podizanje svesti o brendu i njegovim proizvodima.  

Sve u svemu, na kom god tržištu da poslujete, od izuzetne važnosti je kao i uvek postavljanje dobre marketinške strategije koja obuhvata sve nove informacije koje ste stekli prilikom prethodnog istraživanja i upoznavanja sa tržištem na kojem želite da gradite digitalni nastup. Ukoliko vam je potrebna pomoć, vrlo rado ćemo podeliti sva iskustva i znanja sa vama kako biste uspešno započeli novu digitalnu avanturu.