Homepage doo Novi Sad (u daljem tekstu: „Homepage“, „Rukovalac“ ili „mi“) ceni Vašu privatnost i brine se o načinu na koji se postupa sa Vašim ličnim podacima. Kao Rukovalac, mi smo posvećeni zakonitoj, poštenoj i transparentnoj obradi podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) Evropske unije.
Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti da biste u potpunosti razumeli koje to podatke o ličnosti obrađujemo, u koje svrhe i po kom pravnom osnovu, kao i da biste se upoznali sa Vašim pravima, načinom zaštite Vaših podataka i vremenskim periodom u kojem čuvamo Vaše lične podatke.

1. Koje podatke o ličnosti prikupljamo od Vas?

Mi prikupljamo od Vas određene podatke tokom našeg poslovanja, uključujući podatke koje unosite sami, podatke o Vašem učešću na kursevima, podatke o Vašoj upotrebi naše web stranice, kada nas kontaktirate ili tražite informacije od nas i kada nas angažujete da Vam pružimo usluge. Takođe, automatski prikupljamo neke podatke, poput informacija o Vašem uređaju i sa kojim vrstama naših usluga komunicirate ili provodite vreme koristeći ih.
Svrha obrade ličnih podataka zavisi od kategorije lica čije podatke prikupljamo i od vrste ličnih podataka koji se obrađuju u konkretnom slučaju.

1.1 Lica u poslovnom odnosu sa nama

Da bismo ostvarili, upravljali i/ili održavali poslovni odnos sa Vama kao našim postojećim ili potencijalnim klijentom i/ili poslovnim saradnikom, obrađujemo podatke kao što su: ime i prezime, email adresa i broj telefona. Takođe, u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, mi obrađujemo podatke radi naplate potraživanja u koje spadaju, pored navedenih, JMBG, adresa i podaci koji su neophodni za sprovođenje sudskog ili vansudskog postupka, a koji se mogu odnositi na Vaše finansije, zaposlenje, imovinu i slično.

1.2 Lica koja pohađaju kurseve na Homepage Academy

Podaci o nalogu
Da biste koristili određene funkcije, kao što je upis na pojedinačni kurs, morate da kreirate korisnički nalog. Kada kreirate ili ažurirate svoj nalog, mi prikupljamo podatke o ličnosti koje dobrovoljno delite sa nama, poput email adrese, lozinke, pola i datuma rođenja.

Podaci o profilu
Vi odlučujete o dodatnim podacima o ličnosti koje dobrovoljno delite sa nama, kao što su fotografija, link ka Vašoj web stranici, profili na socijalnim mreža i slično. Vaši podaci o profilu će biti javno dostupni.

Deljeni sadržaj
U određenom obimu, Vama će biti omogućena komunikacija sa drugim korisnicima, ili pristup deljenom sadržaju, uključujući pravo da date ocenu na stranici kursa, da postavite pitanje ili da na njega odgovorite, da pošaljete poruku polazniku kursa ili predavaču, da objavite fotografiju ili drugi Vaš rad. Ovakvi deljeni sadržaji mogu da budu javni i vidljivi od strane trećih lica.

Podaci o kursu
Kada se prijavite i pohađate kurseve, mi prikupljamo određene podatke u vezi sa kursem, Vaše zadatke, interakciju sa predavačem i drugim polaznicima kursa, eseje, odgovore na pitanja i drugu stručnu komunikaciju.

Finansijski podaci u vezi sa plaćanjem kursa
Kada plaćate kurs, mi prikupljamo određene podatke u vezi sa instrukcijama za plaćanje, uključujući Vaše ime i prezime, broj računa, adresu i poštanski broj. Ukoliko plaćate platnom karticom, Vi dostavljate određene podatke o plaćanju direktno našim partnerima za obradu plaćanja. Mi ne prikupljamo i ne čuvamo osetljive podatke o vlasnicima kartica, kao što su puni brojevi kreditnih kartica ili podaci za autentifikaciju kartice.

Komunikacija i podrška
Ako nas kontaktirate za podršku ili u cilju prijavljivanja problema, bez obzira da li ste kreirali nalog, mi prikupljamo Vaše kontakt podatke, poruke i druge podatke o ličnosti poput Vašeg imena i prezimena, email adrese, lokacije, operativnog sistema, IP adrese i bilo kojih drugih podataka koje dobrovoljno delite sa nama ili koje prikupljamo automatski. Ove podatke o ličnosti koristimo da bismo Vam odgovorili na postavljeno pitanje i/ili zahtev.

1.3 Lica koja posećuju našu web stranicu

Naše web stranice https://homepage.rs i https://homepageacademy.rs koriste Google Analytics kolačić treće strane (third-party cookies). Kolačići su male datoteke koje se automatski kreiraju od strane Vašeg pretraživača i čuvaju se na Vašem uređaju (računar, tablet, pametni telefon ili slično) kada posetite našu web stranicu. Kolačići ne štete vašem uređaju i ne sadrže viruse ili druge maliciozne programe.

Google Analytics: Mi koristimo Google Analytics za analiziranje podataka o korišćenju naše web stranice. Usluge Google Analytics ne mogu da funkcionišu bez upotrebe kolačića (cookies) koji omogućavaju statističku analizu korišćenja ove web stranice od strane posetilaca, kao i prikaza sadržaja vezanog za korišćenje ili oglase. Google Analytics koristi podatke koji se odnose na Vas, kao što su lokacija, pregledač (browser), IP adresa i koliko je puta web stranica posećena, sve u cilju optimizacije naših usluga za Vas.

Kako da obrišete ili blokirate kolačiće: Vi možete da obrišete ili blokirate kolačiće u bilo kom trenutku promenom konfiguracije pregledača. To će Vam omogućiti da sprečite instalaciju nekih ili svih kolačića. Uputstva za upravljanje kolačićima, u zavisnosti od pregledača koji koristite, možete pronaći ovde:

Internet Explorer (IE)

Google Chrome

Safari (desktop)

Safari (mobile)

Firefox

Opera

Netscape

Više infomacija o upravljanju podešavanjima kolačića možete pronaći na https://allaboutcookies.org

Kontakt forma/upiti: Kada nas kontaktirate putem kontakt forme https://homepage.rs/#kontakt, https://homepageacademy.rs/kontakt ili https://homepageacademy.rs/kurs-na-zahtev mi prikupljamo Vaše podatke o ličnosti (ime, organizacija, email, telefon i tekst Vaše poruke) kako bismo odgovorili na Vaš upit. Pravni osnov za ovu vrstu obrade je naš legitimni interes da odgovorimo na Vaš upit. Vi nemate zakonsku obavezu da nam dostavite navedene podatke, ali bez njih nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo odgovarajući odgovor ili uslugu.

1.4 Lica koja posećuju naše stranice na društvenim mrežama

Mi smo aktivni na nekoliko društvenih mreža uključujući Facebook, Instagram, YouTube, Behance i Linkedin. Kada komunicirate sa nama na ovim mrežama, Vi stavljate na raspolaganje informacije i Vaše podatke, na primer kada odgovorite na naše objave, komentarišete ih ili podelite, kada nam dodelite „like“ ili nas zapratite na društvenim mrežama.

Pored toga, obrađujemo standardne informacije poput identifikacionih podataka, kontakt informacija ili Vaše profilne fotografije. Nadalje, mi ćemo u nekim slučajevima deliti, na primer, vest u kojoj će Vaše ime biti uključeno. U takvim slučajevima uvek zahtevamo Vašu prethodnu saglasnost. Uvek možete da povučete Vaš pristanak tako što ćete nam se obratiti na: office@homepage.rs ili office@homepageacademy.rs. Svrha obrade je brendiranje i marketing Homepage-a.

Pravni osnov za obradu je legitimni interes Homepage-a kao merketinške agencije na društvenim mrežama za deljenjem znanja u formi deljenja članaka i vesti, u skladu sa Članom 6(1)(f) GDPR-a.

Kada koristite Facebook, Facebook koristi informacije prikupljene sa Homepage Facebook stranice. U tom slučaju, Homepage i Facebook se smatraju zajedničkim rukovaocima koji obrađuju Vaše podatke o ličnosti. Više o zajedničkim rukovaocima možete pročitati ovde.

Informacije na društvenim mrežama brišu se kada Homepage obriše objavu, ili kada Vi obrišete Vaš komentar, podelu, reakciju ili indikaciju da ste dodelili „like“ ili da pratite Homepage.

YouTube video zapisi: Naša web stranica sadrži linkove ka video zapisima na YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Prilikom posete takvom sadržaju na našoj web stranici, uspostavlja se direktna veza između Vašeg pretraživača i YouTube servera nakon što ste aktivirali video. YouTube prima informaciju da ste posetili Homepage web stranicu sa Vaše IP adrese. Više informacija o sadržaju prenetih podataka ili o njihovoj upotrebi od strane YouTube možete pročitati ovde.

1.5 Lica zaposlena ili na drugi način radno angažovana kod nas

Mi obrađujemo podatke o ličnosti zaposlenih ili na drugi način radno angažovanih u Homepage poput imena i prezimena, kontakt podataka, nivoa obrazovanja i slično, u svrhu zasnivanja radnog odnosa ili drugog oblika radnog angažovanja, za upravljanje zaposlenima, vođenje evidencije o zaposlenima i njihovoj zaradi. Pravni osnov za prikupljanje i obradu ovih podataka o ličnosti je zakon.
Lica koja apliciraju za rad: Ukoliko ste kandidat za posao, mi prikupljamo i obrađujemo Vaše lične podatke u cilju uspostavljanja potencijalne saradnje i to: ime i prezime, adresa, broj telefona, stepen i vrsta obrazovanja, prethodno radno iskustvo i slično. Ove podatke prikupljamo direktno od Vas kada nam dostavite svoju radnu biografiju (CV) i/ili motivaciono pismo. Pravni osnov za ovu vrstu obrade je naš legitimni interes za sprovođenje procesa selekcije a radi popunjavanja otvorenih pozicija.

1.6 Lica koja pristupaju našim prostorijama

Ukoliko pristupate našim prostorijama, Vaš ulazak i boravak će biti zabeleženi putem sistema video nadzora.

1.7 Lica uključena u promotivne aktivnosti

Ako ste uključeni u naše promotivne aktivnosti, primate naš promotivni materijal ili prisustvujete događajima koje organizujemo, možemo da obrađujemo podatke o ličnosti poput imena i prezimena, email adrese, broja telefona, pozicije na kojoj radite, fotografije ili video zapisa. Pravni osnov za ovu vrstu obrade je naš legitimni interes za promociju i druge marketinške ciljeve.

2. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke

Vaše podatke o ličnosti čuvamo u roku neophodnom za ostvarivanje svrhe u koju su prikupljeni. Izuzetno, u obavezi smo da Vaše podatke o ličnosti čuvamo i po prestanku postojanja svrhe obrade radi poštovanja naših ugovornih obaveza, ostvarivanja legitimnog interesa Homepage-a, ispunjavanja obaveza definisanih pozitivnopravnim propisima Republike Srbije i na osnovu Vašeg pristanka.

3. Sa kim delimo Vaše lične podatke

Mi cenimo Vašu privatnost i preduzimamo odgovarajuće mere zaštite Vaših ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo. Ukoliko imamo potrebu za tim, Vaše lične podatke možemo da delimo sa određenim pouzdanim trećim licima u skladu sa zaključenim ugovorima, uključujući:

  • Vaše predavače: Mi delimo određene podatke o Vama (osim email adrese) sa predavačima ili njihovim asistentima u nastavi kurseva koje ste upisali, ili o kojima zatražite informacije, kako bismo mogli da poboljšamo kvalitet kurseva. Ovi podaci o ličnosti uključuju grad, državu, jezik pregledača, operativni sistem, podešavanja uređaja, Vašu web lokaciju i aktivnosti. Vašu email adresu nećemo deliti.
  • Druge predavače i polaznike kursa: U zavisnosti od Vaših podešavanja, Vaši deljeni sadržaji i podaci profila mogu biti javno vidljivi, uključujući ostale polaznike kursa i predavače. Ako postavite pitanje Predavaču, Vaši podaci (uključujući Vaše ime) mogu takođe biti javno vidljivi od strane drugih korisnika u zavisnosti od Vaših postavki.
  • Eksterne saradnike: Mi delimo Vaše podatke o ličnosti onim saradnicima kojima smo poverili vršenje pojedinih radnji obrade na osnovu zaključenih ugovora, uključujući usluge elektronske pošte i hostinga, obrade plaćanja, analize podataka, marketinške i reklamne usluge (uključujući retargeted oglašavanje), advokate, poslovne banke, kao i druge saradnike koji nam pružaju usluge slanja i dostave pošiljku, arhiviranja, telekomunikacionih usluga, IT podrške. Eksterni saradnici mogu da imaju svojstvo rukovaoca, zajedničkog rukovaoca, obrađivača, podobrađivača, primaoca ili treće strane.
  • Organe vlasti: U cilju sigurnosti i usklađivanja sa propisima, mi delimo određene podatke o Vama državnim organima, organima teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave, javnim preduzećima, ustanovama i drugim javnim službama, organizacijama i drugim pravnim ili fizičkim licima koja vrše javna ovlašćenja.

Prenos Vaših podataka o ličnosti u druge države: Da bismo pružili naše usluge u skladu sa ovom Politikom privatnosti, u nekim slučajevima postoji potreba da prenesemo Vaše podatke o ličnosti van teritorije Republike Srbije, na primer u države koje su obezbedile odgovarajući stepen zaštite podataka o ličnosti (države Evropskog ekonomskog prostora, engl. European Economic Area – EEA), ili izvan EEA, na lokaciju koja primenjuje odgovarajuće zaštitne mere, u skladu sa GDPR, poput Sjedinjenih Američkih Država, u kom slučaju se na primaoca primenjuje EU/US Privacy Shield.

4. Vaša prava

Mi želimo da budemo sigurni da ste u potpunosti svesni svojih prava u vezi sa zaštitom ličnih podataka. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) Evropske unije Vam garantuju određena prava.

Imate pravo da se informišete o podacima koje obrađujemo i kako ih obrađujemo, kao i pravo da zahtevate uvid i njihovu kopiju. Takođe, imate pravo da ograničite našu obradu, da zahtevate ispravku, dopunu i ažuriranje ukoliko su podaci nepotupni ili netačni, pravo da zahtevate brisanje podataka nakon isteka predviđenog perioda čuvanja i pravo da dobijete podatke o ličnosti koje ste nam prethodno dostavili kao i da zahtevate da ih prenesemo drugom rukovaocu. U svakom trenutku možete da prigovorite nakon čega ćemo obustaviti dalju obradu Vaših podataka i pravo da povučete svoj pristanak koji ste nam prethodno dali.

Ukoliko smatrate da su Vaša prava na zaštitu podataka o ličnosti povređena, možete se pritužbom obratiti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti: https://www.poverenik.rs
Ako podnesete zahtev, imamo mesec dana da Vam odgovorimo. Ako želite da koristite bilo koje od navedenih prava, obratite nam se na: office@homepage.rs.

5. Budimo u kontaktu

Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi sa našom Politikom privatnosti ili podacima o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo, molimo Vas da nam se obratite na: office@homepage.rs.