Ukoliko radite u oblasti digitalnog marketinga, najverovatnije ste imali iskustva u produkciji sadržaja za različite digitalne kanale komunikacije i znate da postoje neke specifičnosti i kada su u pitanju kanali komunikacije, ali i kada je u pitanju forma odnosno vrsta sadržaja. Već smo pisali o video produkciji za digital, ali ovde ćemo bliže da prođemo kroz sam proces produkcije, uloge u tom procesu i neke uobičajene aktivnosti.

Ako se osvrnemo na statistiku, milijardu sati videa se dnevno pogleda na YouTube-u, 1.5x je veća verovatnoća da će korisnici gledati video sa mobilnog telefona, a skoro milion minuta video sadržaja će prelaziti internet u sekundi, jasno je da treba razmišljati o kreiranju video sadržaja za digital. 

Prvo brief pa sve ostalo

Proces rada na produkciji sadržaja uobičajeno započinje brief-om odnosno zadatkom. Brief je dokument u kojem ćemo navesti detaljne informacije o tome šta nam je potrebno i koji nam je cilj. Kada formirate brief, možete to učiniti samostalno ili u saradnji sa agencijom koja će vam pomoći da definišete opis i obim posla koji se dogovara. Takođe, bilo bi dobro da imate definisane rokove i budžet za produkciju. Brief je, pored pripremnih aktivnosti, najvažniji u planiranju produkcije. Na samom početku ćete moći da prenesete koja su vaša očekivanja, ciljevi i potrebe, a tim produkcije će znati kako da odgovori na brief na najbolji način.

Znam da je većini najuzbudljiviji deo procesa samo stvaranje, produkcija sadržaja 🙂 Ne žurite u realizaciju i budite sigurni da vam je sve jasno na samom početku projekta. Ukoliko se desi da neke stavke preskočite, ili podrazumevate, kasnije u procesu može doći do greške, produženja roka, povećanja troškova i budžeta.

U zavisnosti od projekta i vrste sadržaja koji producirate, brief će se razlikovati. Ono što jesu osnovni elementi svakog briefa su:

  • Ime projekta
  • Detalji o brendu, kompaniji, projektu
  • Ciljna grupa
  • Cilj
  • Primeri sadržaja itd.

Primeri sadržaja su posebno korisni i kada tek razmišljate o produkciji. Sugestija je da pogledate neke postojeće primere sajtova, postova, fotografija, videa… pronađete one koji vam se sviđaju i koji vam se ne sviđaju. Posebno ako navedete konkretna obrazloženja zašto (u oba slučaja), primeri će značiti i timu produkcije. 

Ukoliko niste sigurni odakle da počnete sa planiranjem produkcije, kako da sastavite brief i koji sadržaj je najadekvatniji za vas, na online Kursu digitalnog marketinga – Professional level u okviru posebnog modula ,,Digitalna produkcija”, saznaćete kakve su mogućnosti i specifičnosti produkcije, koji su sve koraci u procesu i redosled aktivnosti, kako da formirate timeline i planirate budžet za produkciju sadržaja.

Planiranje i značaj jasnog cilja

Zavisno od projekta, razlikovaće se i resursi koji su vam potrebni, timovi, rokovi i budžeti. Ukoliko ste prvo izdvojili vreme da dobro pripremite brief, samo planiranje produkcije će biti efikasnije.

Ono što vam može dodatno pomoći u planiranju, jeste to što ako imate već postavljenu content strategiju i ciljeve, vrlo lako ćete moći da definišete cilj za produkciju koju planirate. Možda ste već u godišnjem marketing planu imali u vidu da ćete raditi produkciju sadržaja odnosno već imate definisan budžet. Ukoliko ste uključeni u proces donošenja odluka, nije neophodno da znate sve detalje u vezi sa planiranjem produkcije, ali jeste važno da razumete proces i imate informacije o tome šta on može da uključuje.

U slučaju da planirate produkciju fotografija vaših zaposlenih, trebalo bi da znate da će vam biti potreban šminker na setu. Ako planirate snimanje videa sa više učesnika, najverovatnije će vam potrebno više od jedne kamere i jednog mikrofona. Takođe, ne možete započeti produkciju videa bez prethodno odobrenog scenarija ili barem plana snimanja.

Jasna očekivanja su važna, kao i cilj – i sa vaše strane i sa strane tima produkcije. Podelite šta je ono što se očekuje od svake faze u procesu i od svakog člana tima, kakav rezultat tražite, kakvu komunikaciju očekujete. Dogovorite se na početku kako ćete pratiti status produkcije, kada je potrebno nešto da pogledate i odobrite i sl. Efikasna komunikacija će doprineti tome da produkciju uradite u rokovima i okvirima budžeta koje ste planirali, a ukoliko se svi na projektu slože oko zajedničkog cilja, sam projekat će biti uspešan.

Faze produkcije

Ceo proces produkcije i timeline moraju biti dobro postavljeni jer svaki deo procesa vodi ka narednoj fazi produkcije

Na početku ste, naravno, u pripremnoj fazi. Tada inicirate projekat, postavljate ciljeve i brief. Nakon toga, radi se na prikupljanju informacija, razradi plana ili scenarija – ulazite u produkciju. U zavisnosti od projekta ćete potencijalno već raditi na na razvoju storyboard-a, kadrova ili kastingu itd. Bilo bi dobro da uradite i procenu rizika tj. da li možda postoje nepredviđene okolnosti do kojih može doći. Na kraju ove faze obezbeđuju se potrebna odobrenja i postavljaju se tzv. check liste produkcije.

Prelazimo u fazu produkcije, sada ste došli do samog kreiranja sadržaja. Ovde je važno da su liste spremne, da se zna kakve fotografije ili snimke produciramo, koji su formati potrebni, dakle sve ono što nam je potrebno za finalni sadržaj. U ovoj fazi ćete raditi na pripremama grafičkih elemenata za video, snimanju voiceover-a i sl.

Postprodukcija obično podrazumeva fazu montaže, animiranja videa, ili obrade fotografija i tako dalje. U ovom delu procesa, veoma znači da budete sigurni da ste na dobrom putu pa tako možete prvo odobriti uzorak, prvi draft ili preview materijala. Feedback bi trebalo da bude precizan i objedinjen, tako da tim produkcije zna konkretno koje izmene su potrebne. 

Nakon finalnog odobrenja, sadržaj može da se plasira na digitalne kanale. Uradite evaluaciju projekta, ali svakako vodite računa o daljem performansu sadržaja i sakupite lessons learned kako biste vi i svaki sledeći projekat bili efikasniji.

Koji je budžet za produkciju?

Budžet zavisi od projekta do projekta. Specifičnost produkcije sadržaja za digital jeste u tome da nijedan projekat nije isti, pa tako ni budžeti, rokovi i resursi.

Na primer, potreban vam je TV spot od 20 sekundi koji bi se snimao na više lokacija širom zemlje, sa velikim brojem glumaca. Zaustaviću se ovde jer je jasno da ovakav projekat zahteva više dana snimanja na terenu i više vremena potrebnog da se uradi kasting glumaca, scenario, sve pripremne aktivnosti.

Možda vam je ipak potreban how-to video od 2 minuta kroz koji bi se predstavila upotreba vašeg proizvoda, bez angažovanja glumaca ili statista. Ovakav video se može snimiti u okviru jednog dana snimanja na jednoj lokaciji, u studiju. Za razliku od prethodnog primera, ovakav sadržaj zahteva manje vremena za snimanje, manje resursa i budžeta.

Na početku smo istakli značaj briefa. Ukoliko ste u briefu precizni, tim produkcije vrlo dobro može da odgovori i da vam prikaže koje će sve stavke biti potrebne za realizaciju projekta, i lakše ćete doći do dogovora i rešenja.

Ovo su samo okviri procesa produkcije sadržaja za digital, a mnogo detaljnije o ovome pričamo u okviru online Kursa digitalnog marketinga – Professional level na Homepage akademiji.

Sadržaji sa svrhom

Često napominjemo da bi sadržaji koje plasiramo na digital trebalo da imaju svrhu, da doprinose nekom cilju. Cilj može biti širenje svesti o brendu kroz pričanje priče autentičnim fotografijama kao što radimo za brend Nutrino gde kontinuirano radimo na jedinstvenim sadržajima prilagođenim ciljnoj grupi. Zajedno možemo osmisliti strategiju regionalnog nastupa brenda kao na primeru za Barcaffe Lattiato i sadržaja koji će to pratiti. Strateški postavljena komunikacija i osmišljeni sadržaji mogu pokrenuti i čitave zajednice, kao na primeru kampanje Čime ti bojiš grad?

Ukoliko već imate ideju šta želite od produkcije sadržaja, čekamo vas!

Studio? 🙂