Naš posao nije individualan, bitan je tim u kom je svaki pojedinac važan!