1.0 verzija GenZ / Uvek je nasmeju glupe fore / Jednom je uspela da pojede celu Balans palačinku / First panics but always handles it / Ima tri mačke (… i na tome neće ostati)