Nasmejana štreberka / Pola žena, pola tabela / Voli ljude / Voli analize / Sklona uživanju i strateškom planiranju / Živi od ljubavi i voća