U zlatnom preseku sa prirodom i društvom / Uvek nosi olovku i notes, osim kad zaboravi / Komunicira vizuelno / Smeje se puno, najčešće u sebi / Ponosni vlasnik fikusa i palme