Moć interneta leži u njegovom univerzalnom pristupu i korisnosti.

Internet je resurs koji donosi ogromnu korist mnogim oblastima naših života. Nažalost, istina je da još uvek postoje mnoge virtuelne prepreke za osobe sa invaliditetom. One se muče da pronađu informacije, proizvode i usluge koje žele.

Dobre vesti su da ovakvo stanje stvari neće još dugo trajati. Svi sajtovi u javnom sektoru će morati da postanu pristupačni do 2020.

Ovaj rok su postavile Smernice pristupačnosti veb sadržaju (WCAG), koje bi mogle da potpuno preokrenu situaciju.  Pomenuti dokument je rezultat zajedničkog delovanja pojedinaca i organizacija širom sveta u pokušaju da načine internet boljim mestom za sve ljude.

Smernice sadrže zajedničke i univerzalne standarde za poboljšanje pristupačnosti sadržaja za osobe sa invaliditetom. Kompanije i svetske vlade su obratile pažnju i sada osmišljavaju planove akcije.

Zakonodavstvo daje krila pristupačnosti

Regulativna klima se menjala poslednjih godina.

Pristup digitalnim komunikacijama je postalo osnovno ljudsko pravo pod Konvencijom Ujedinjenih nacija iz 2006. godine.

Deceniju kasnije, Direktiva Evropske unije je postavila scenu za promociju pristupačnosti. Ubrzo posle toga, vlada Ujedinjenog Kraljevstva je održala konsultacije o novim pravilima. Proces implementacije u zakonodavstvo se takođe odigrava u državama poput Australije.

Ove promene su rezultat istorijskog postignuća, WCAG okvira. On je razvijen kroz inicijativu WWW Konzorcijuma (W3C) sa ciljem obezbeđivanja jednakog pristupa i šansi svim internet korisnicima.

Da budemo precizniji, novi standardi ublažuju probleme koje lica sa invaliditetom imaju. Njihove poteškoće se mogu javiti u sledećim oblastima:

  •       Vid (kao što su slab vid i fotosenzitivnost)
  •       Sluh (oštećenje sluha, gluvost)
  •       Problemi pri učenju
  •       Govor (mucanje)
  •       Fizičke smetnje (ograničeno kretanje)
  •       Kognitivni invaliditeti (poremećaj pažnje, disleksija, Aspergerov sindrom)
  •       Jezik
  •       Neurološki problemi

Za sada, polje uticaja WCAG smernica je ograničeno. Pristupačnost se ne može garantovati osobama svih nivoa, stepeni i kombinacija gore navedenih smetnji.

Imamo šampiona promene: WCAG

I pored toga, WCAG 2.1 je novi zlatni standard koji svi treba da poštujemo.

Trenutna verzija je objavljena 2008. godine i sadrži sve zahteve iz verzije 2.0. Drugim rečima, WCAG 2.1. je unazad kompatibilan sa starijim verzijama. Važno je odmah napomenuti da dokument ne predstavlja generalan uvodni pregled, već specifičan set tehničkih standarda.

On uključuje različite preporuke za pristupačan veb sadržaj. Reč sadržaj se u ovom slučaju odnosi na prirodne informacije (tekst, slike, zvuci, video, meni), kao i kod/markup sajta. Smernice uključuju razne praktične savete koji ne zavise od pojedinačnih tehnoloških rešenja. Ovi saveti su napisani tako da budu podložni testiranju kroz kombinaciju automatizovanih platformi i ljudske evaluacije. Primena standarda je planirana na internacionalnom nivou, počevši od danas ali i u budućnosti.  Dakle, nema više sumnje: pristupačnost nije neki opcioni luksuz. Valjalo bi da se stavi na listu obaveznih stavki čak i ako niste u javnom sektoru. Postoji širok spektar organizacija i instanci koji već primenjuju WCAG smernice. Govorimo o oblastima kao što su veb dizajn i razvoj, donošenje zakona, kontent marketing, edukacija i veb oglašavanja.

Neki od ovih aspekata, kao što je veb dizajn, utiču na vaše prodajne razultate i profit. Ulog je nesumnjivo velik.

Višeslojni resurs za obezbeđivanje pristupačnosti

Nekoliko principa čini osnovu pristupačnog veb iskustva. Naime, WCAG 2.1 proklamuje da svi sajtovi moraju da budu:


Operativni: veb navigacija i upravljanje tastaturom su optimizovani

Razumljivi: tekst i mediji su laki za razumeti

Sagledljivi: informacija se može dobiti preko barem jednog čula

Robusni: postoji višeplatformska kompatibilnost sa internet pretraživačima, crawler-ima, i pomoćnom tehnologijom (čitači ekrana, npr.)

Razni potprincipi su vezani za svaki od ovih osnovnih pravila. Uzmimo za primer sagledljivost. Ona podrazumeva da se vaš sadržaj prikazuje na više načina. Takođe, ona bi trebalo da korisnicima omogući da bolje razdvoje pozadinske elemente od onih u prvom planu.

To znači da verovatno trebate da dodate alt atribute (tags) i pisana objašnjenja svom sadržaju koji nije u formi teksta. Slično tome, mnogi sajtovi će morati da ponude alternative vremenski zavisinim medijima (time-based media). Možete da koristite ovaj kontrolor pristupačnosti i druge alate kako biste proverili kakva je vaša pozicija. Ono što praksa pokazuje jeste da većina korekcija nije skupa i ne traje dugo. Naravno, uvek je bolje napraviti ih u ranim fazama razvoja i dizajna sajta nego kasnije.

Dok ste na tom zadatku, fokusirajte se na četiri ključna aspekta vizualnog prikaza: kontrast boja, raspored (layout), formalna struktura i veličina teksta. Ukoliko naiđete na poteškoće pri prepravljanju, konsultujte se sa profesionalnim agencijama za veb razvoj i dizajn.

Nadalje, pored generalnih principa, imamo sledeći nivo primene, konkretne smernice. One služe kao krovni ciljevi kojima trebate da stremite. Za svaki od ovih ciljeva vezani su i kriterijumi uspeha koje možete da testirate. Oni se odnose na ugovorne obaveze, zakonske uslove, specifikacije dizajna i detalje o kupovini. Tri različita nivoa usklađenosti su: A (najniži), AA, i AAA (najviši).

Napokon, možete se osloniti na poslednj nivo smernica: listu dovoljnih i poželjnih tehnika. Dovoljni metodi rada su neophodni za postizanje usklađenosti sa smernicama. Poželjne tehnike idu preko ove granice i uključuju pristupe koji treba da prevaziđu dodatne probleme pri implementaciji.

Poslovni razlozi u prilog pristupačnosti

Ovo vam sve može delovati kao mnogo za postići, i to jeste slučaj. Uprkos tome, očekuje se rasprostranjena primena pristupačnosti u naredom periodu. Privatni sektor već prati primer javnog sektora i čini važne korake ka implementaciji. Postoji nekoliko razloga za ovo.

Kao prvo, poštujući smernice, mi činimo veb sadržaj pristupačnijim za generalnu publiku. Pozitivne promene su još važnije starijim licima, internet korisnicima na mobilnim uređajima, kao i onima sa sporijom internet vezom.

U tom smislu, pristupačnost osnažuje najbolje prakse u digitalnom marketingu, veb dizajnu, i veb razvoju. Razmišljajte ovde u terminima optimizacije sajta za mobile uređaje i pretraživače. Takođe, primetite da pristupačnost pogoduje kompatibilnosti sadržaja  sa različitim drugim uređajima i njegovoj opštoj upotrebnoj vrednosti.  Ne samo to, veća veb pristupačnost pozitivno utiče na reputaciju brenda. Ovo je slučaj zbog rastuće svesti o problemima sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju. I nemojte misliti da ova lica čine mali deo vaše publike. Studije otkrivaju da jedan u pet korisika interneta ima neku vrstu poteškoće. Ukoliko nesvesno diskriminišete ovu veliku grupu, rizikujete da uništite vaš javni imidž.

Imajući to u vidu, lekcija je jasna: razmislite o najširem opsegu primene, uključujući i poželjne metode. Uradite sve u svojoj moći da podržite društvenu inkluziju i pokažite visok stepen korporativne društvene odgovornosti.

Svidelo vam se to ili ne, došlo je vreme da internet ostvari svoje obećanje o slobodnoj komunikaciji i delovanju za sve ljude.

Internet kao fer igralište

Posle naše fizičke okoline, internet postaje fokalna tačka borbe za pristupačnost.

Proces primene se vrti oko sadržaja koji se prikazuje na više od jednog načina. To znači da će mnogi sajtovi morati biti redizajnirani i rekodirani. Ovaj proces ima mnogo različitih komponenti koji moraju da se usklade. To je prosto tako, ali istovremeno, izazovnost zadatka ne treba da vas osujeti. Obezbeđivanje pristupačnosti je pitanje borbe za pravu stvar. Još uvek postoji mnogo ljudi koji se muče da pristupe vašem sajtu i sadržaju.

Zašto im ne omogućiti da razumeju, navigiraju, i konzumiraju ih bolje?

Da budemo precizniji, trebate da uradite kompletnu evaluaciju vašeg sadržaja. Prioritet je da se pronađu uobičajeni problemi i njihova rešenja. Ovi koraci vode do boljeg onlajn iskustva.

I tako na kraju dana, pristupačnost donosi korist svima – kompanijama, društvima i pojedincima. Stoga, bilo bi dobro primeniti prepisane tehnike što pre. Budite nosioci promene i privucite privržene potrošače.  

Kontaktirajte nas