Sa čim se sve susrećemo kada odlučimo da pravimo website? Uloga Project Managera

Kako smo se do sada bavili velikim brojem tema – od oglašavanja na društvenim mrežama i Google-u, preko sales funnel-a i izrade website-ova, nekako se kroz sve ove teme prožima pitanje: ko su ljudi koji vode procese na ovim projektima? S tim u vezi, odlučili smo da se pozabavimo temom Project Management-a i ljudima koji rade ovaj posao. 

Pri kreiranju webiste-a, na prvi pogled sve izgleda veoma jednostavno – uzmemo developera, kažemo mu kako želimo da izgleda website i to je to – website je tu! E, tu ulazimo u zamku.

U praksi to izgleda mnogo složenije. Website je mesto koje je baza digitalnog sveta jedne kompanije. On mora da oslikava ciljeve kompanije, njenu strategiju, viziju i misiju na način da sve bude veoma lagano i jednostavno za korišćenje i navigaciju korisnika website-a, odnosno idealne persone klijenta. Website je mesto koje je baza digitalnog sveta jedne kompanije. On mora da oslikava ciljeve kompanije, njenu strategiju, viziju i misiju

Kada pogledamo iz ove perspektive, kompanije koje se odluče da same rade svoj website susreću se sa puno nepoznanica – od istraživanja, mape i wireframe-a, invision dizajna… do razvoja, testiranja i sl.

Potrebno je znati mnoštvo različitih stvari i oblasti kako bismo dobili uspešan website, a pored toga i na pravi način povezati i uskladiti više ljudi koje učestvuju u kompletnom procesu (developera, dizajnera itd.). 

Zašto Project Manager?

Tada na scenu stupa Project Manager – osoba koja sve ove procese objedinjuje u jedan i na taj način pomaže klijentu da brzo i jednostavno dođe do najboljeg rešenja. Sa strane klijenta, kompanije za koju se izrađuje website, to u ovom slučaju izgleda na sledeći način:
Osoba, obično iz marketing sektora, daje detaljan brif o kompaniji koju predstavlja i za koju je potrebno napraviti website. U brifu se do detalja razrađuju informacije – od toga šta su glavni ciljevi kompanije, preko konkurencije, biznis okruženja i primera website-ova i funkcionalnosti koji se klijentu dopadaju i sl. Ovaj proces je veoma živ i zahteva znanja iz raznih oblasti: psihologije, marketinga, dizajna, korisničkog iskustva, programiranja itd. 

Projektne faze izrade website-a

project manager

Nakon uzimanja brifa, dalji koraci projekta izgledaju ovako:

  1. Izrada mape website-a je deo procesa u kome se detaljno određuju koje će stranice postojati, te koje od njih su u logičnoj korelaciji sa pričom koju priča website.
  2. Izrada wireframe-a podrazumeva detaljno skiciranje shema website-a i njegove strukture, te “grubog” izgleda samog dizajna stranica website-a.
  3. Dizajn faza zasniva se na brifu, izrađenoj mapi i wireframe-u na osnovu čega dizajner dobija jasnu sliku kako website treba da izgleda i strukturalno i estetski. UX UI dizajner celu priču uklapa kroz logike korisničkog iskustva, što rezultira website-om koji je funkcionalno logičan, jednostavan za upotrebu, prilagođen dizajnom, bojama i tipografijom idealnoj personi klijenta.
  4. Development prati dizajn fazu i tada se kompletan dizajn i funkcije website-a sele u domen programiranja i web-razvoja. Ova faza, u zavisnosti od kompleksnosti website-a, može da traje od nekoliko dana do nekoliko meseci i obično ne podrazumeva klasične Scrum sprintove. Ipak, kod zahtevnijih website-ova, kada postoji duži period web-razvoja, prave se Scrum preseci prema utvrđenoj šemi projekta. Na kraju se website puni sadržajem (fotografijama, tekstovima, linkovima i sl.).
  5. Testiranje je deo procesa u kom se proverava dizajn, development, struktura, SEO on site optimizacija… i zapravo podrazumeva celokupnu pripremu kako bi website, kada se podigne na “live”, bio u potpunosti onakakv kakav je klijent želeo.
  6. Deploy je faza postavke website-a na server i njegovog puštanja u “live” mod.

Svi ovi procesi zahtevaju konstantnu prisutnost i stalnu interakciju između kliijenta, Project manager-a i produkcije. Prosečan period izrade jednog srednje zahtevnog website-a je oko mesec dana. 

Kada sagledamo sve ove procese, shvatamo da je pri izradi website-a potrebno imati različita znanja i iskustva, uz veštine vođenja tima.

Klijenti kažu: “pa ovo poskupljuje izradu website-a!” Ako pogledamo širu sliku utroška resursa, gde se po pravilu uči u hodu i tada ispravljaju greške, kao što kaže naš narod: “što ne platiš na drumu, platiš na ćupriji.”. Sa druge strane, neprocenjivo je kada imate jednu osobu sa kojom komunicirate i pravite preseke, a ta ista osoba koordiniše sa petoro ljudi koji su deo istog projekta.

Sve u svemu, važno je znati kroz koje sve faze prolazimo tokom izrade jedne website-a i nakon toga doneti odluku – da li ići sam ili tražiti pomoć? Pitanje je sad. 🙂

Kontaktirajte nas