sr

Strategija

„Ako želiš jezgro, slomi ljusku.”

Studiozna analiza vašeg brenda i analiza konkurencije u odnosu na vaš brend.

Definisanje ciljeva i koncepta komunikacije!

Izgradnja digitalnog identiteta.

Postavljanje akcionog plana i određivanje vremena realizacije rokova za ispunjenje zacrtanih ciljeva.

Produkcija sadržaja

„Ptica se po perju, a čovek po besedi poznaje.”

Osmišljavanje originalnog sadržaja.

Realizacija ideje kroz tekst, fotografiju ili video u

sopstvenom studiju i na terenu.

Prilagođavanje sadržaja senzibilitetu interneta, kako kroz

narativ tako i kroz formu.

Društvene mreže

„S kim si, takav si.”

Zajedno planiramo vaš nastup na društvenim mrežama.

Kreiramo originalan sadržaj i promovišemo ga.

Komuniciramo sa fanovima i analiziramo rezultate.

Razvoj web rešenja

„Gvožđe se kuje dok je vruće.”

Kompletna strateška postavka web sajta, web i mobilnih aplikacija.

Njihov razvoj od ideje do gotovog proizvoda.

Održavanje sajta i aplikacija uz konstantan rad na njihovom unapređivanju.

Kreativna upotreba AR/VR tehnologije u cilju obogaćivanja komunikacije.

Promocija

„Jače je delo, nego beseda.”

Jasno određivanje ciljne grupe za poruku koja se prenosi.

Planiranje oglasne kampanje i optimizacija budžeta.

Kreiranje oglasa, postavka i praćenje toka kampanje.

Prikupljanje efekata i njihova sveobuhvatna analiza.

Edukacija

„Uči dobre stvari, loše se uče same od sebe.”

Individualne i grupne obuke zaposlenih.

Interne edukacije za klijente na temu online komunikacija.

Analize trendova u različitim industrijama.

Organizacija događaja

Osmišljavanje i realizacija „digitalizovanih” događaja.

Kompletna organizacija događaja sa akcentom na primenu

digitalnih tehnologija kako bi posetioce uključili u dešavanje i

osigurali emocionalnu reakciju i povezivanje sa vama.

Ostale usluge

Ako vam je potrebno još nešto?!

Native advertising.

Influence marketing.

E-mail marketing.

Usluge

Ponosni smo na sve što znamo da uradimo.

Strategija

Produkcija
sadržaja

Društvene
mreže

Razvoj
web rešenja

Promocija
Edukacija

Organizacija
događaja

Ostale
usluge

back