sr
Projekat

Linkedin kampanja za uspešnu B2B prodaju

Klijent

Valvoline

Brif

Valvoline, brend koji posluje preko 150 godina, poznat je i po svom portfoliju proizvoda za održavanje mašina i postrojenja u građevinskoj poljoprivrednoj, rudarskoj i drugim industrijama. Zbog specifičnosti ovih industrija, poseban izazov za prodaju predstavlja generisanje kvalifikovanih i kvalitetnih lidova, što je i bio cilj kampanje.

Rešenje

Kako je reč o B2B komunikaciji, odluka je bila da se kampanja realizuje na LinkedIn platformi. Svako ko se susreo sa kampanjama kojima je cilj prikupljanje lidova, vrlo dobro zna da nije dovoljno “odvrnuti slavinu” kada je budžet u pitanju. Čak i kada se promocija dešava na LinkedInu gde se sasvim sigurno može dopreti do donosilaca odluka na koje ciljamo, pored toga što želimo da primete oglas, on treba i da ih zainteresuje do te mere da su voljni da popune lead generation formu i ostave svoje podatke.

Do rešenja i uspeha kampanje, došli smo zahvaljujući odličnoj saradnji sa klijentom koji nam je dao prilično detaljan brif o ciljanim industrijama, relevantnim pozicijama i konkurentima. Ove važne uvide ukrstili smo sa iskustvom i znanjem tima agencije, što je dalje iskristalisalo strategiju koja je podrazumevala da tri ključne stavke kampanje budu:

-Pametno targetiranje stejkholdera
-Korišćenje Lead Gen forme oglasa
-Obezbeđivanje instant benefita za popunjavanje forme

Posebna pažnja posvetila se sadržaju oglasa koji su na jasan način komunicirali benefit za ciljne grupe - vodič za upotrebu Valvoline masti. Ovakva vrsta benefita zanima usku ciljnu grupu koja se i targetira. Samim tim ideja nije bila da benefit privuče veliki broj nekvalifikovanih lidova, već dovoljan broj lidova koji su jasno definisani.

Važan momenat je i kreiranje forme koja je morala biti jednostavna za popunjavanje i postavljena tako da oduzme što manje vremena korisniku, a da sa druge strane pruži potrebne informacije sektoru prodaje. Korisnici su pristup vodiču dobijali tek nakon popunjavanje forme. Sam vodič smo kreirali sa posebnom pažnjom dok se klijent pobrinuo da sadržaj vodiča zaista bude koristan. To je svakako uticalo na sliku kompanije i poverenje koje korisnici treba da steknu i zadrže.
Tokom kampanje je testirana i različita kreativa, te je praćenjem rezultata i stalnom optimizacijom, budžet usmeravan na ona rešenja koja su pokazala najbolje rezultate.

Rezultat

Za mesec dana trajanja kampanje generisano je 80 lidova iz željenih industrija širom Evrope. Svaka popunjena forma je pored poslovnog mejla za kontakt sadržala i informacije za šta su tačno ljudi zainteresovani, što je olakšalo razvrstavanje kontakta u prodaji prema sektorima. Time smo još jednom pokazali koliko je podrška marketinga važna za uspeh prodaje.

Ukoliko se i sami nalazite u situaciji da želite da poboljšate prodaju svojih proizvoda ili usluga, razmislite o pokretanju kampanje za generisanje lidova. Mi smo tu da porazgovaramo sa vama o izazovima i predložimo strategiju njihovog prevazilaženja - kontaktirajte nas!

back