Ukoliko imate sopstveni biznis ili vodite kanale komunikacije za kompaniju ili organizaciju, ovo je sigurno jedan od najizazovnijih momenata kada je reč o nastupu na online kanalima komunikacije. Prilika je mnogo, publika je svuda, a pažnja se meri sekundama. Mnoštvo različitih kanala i formata koje svi imamo na raspolaganju sigurno su prilika da prikažemo svoj proizvod ili uslugu na kreativan, uverljiv i dopadljiv način i šansa da se povežemo sa ciljnim grupama. Istovremeno, ovo izobilje kanala može dovesti do pojačanog trošenja resursa bez željenih rezultata u prodaji. 

U želji da iskoristite sve ove prilike, a opet izbegnete neefikasno ulaganje novca, vremena i ljudi, sigurno ste se u poslednjih godinu dana susretali sa dilemama – Šta mi sve od aktuelnih kanala komunikacije treba? Kako da koristim reels? Koliko budžeta mi treba za oglašavanje? Da li mi je potreban TikTok i mora li direktor tamo da pleše ili vrti ananas u čarapi? Da li je Facebook još uvek relevantan?

Odgovore na sva ova pitanja može vam dati strategija online komunikacije ili akcioni plan. 

Da bismo razjasnili koje su razlike između ova dva strateška dokumenta, prvo moramo definsati šta im je zajedničko i zašto bi svaki biznis trebalo da ih ima. 

Strategija online komunikacije kao i akcioni plan daće vam jasne smernice kako da koristite online kanale u skladu sa ciljevima vašeg biznisa, ali i vrednostima brenda i imidža koji želite da izgradite. Takođe, definisaće metrike prema kojima ćete meriti rezultate vaše strategije ili akcionog plana i ostaviće prostor za prilagođavanje, ali uz jasan plan gde želite da stignete. 

Koje su razlike između ova dva dokumenta i šta vam je potrebno od ta dva? 

Strategija

Strategija online komunikacije daje nam širu sliku. Ona podrazumeva duboku analizu konkurencije, kao i nastupa vašeg brenda ili organizacije. Tokom izrade strategije sagledavamo pojedinačan nastup konkurenata, radimo presek stanja kada je reč o komunikacijama u nekoj industriji, donosimo zaključak o standardima koji su uspostavljeni, zajedno sa klijentima pronalazimo poziciju koju treba da zauzme brend u tom prostoru. 

Analizom vašeg nastupa dolazimo do zaključaka gde je prostor za unapređenje, koje prakse treba sačuvati i eventualno ih prilagoditi, kakvu emociju i poruku brend želi da prenese uz definisanje komunikacionih ciljeva. 

U zavisnosti od potrebe strategija može podrazumevati i anketu ili neki drugi vid istraživanja ciljnih grupa, kao i sakupljanje uvida na kojima se temelje naredni koraci u ovom dokumentu. 

Strategija uvek sadrži i SWOT analizu koja podrazumeva presek snaga, slabosti, prilika i pretnji za organizaciju, na osnovu koje se planiraju dalji koraci. 

Iz svih navedenih analiza, zaključaka uvida i istraživanja dalje se donosi plan sa konkretnim taktikama i smernicama za nastup a na osnovu definisanih ciljeva. 

Kome je potrebna strategija? 

Strategija online komunikacije potrebna je svima koji pokreću biznis i treba tek da otvore naloge na društvenim mrežama. Ukoliko nemate jasnu sliku kako funkcionišu online nastupi u industriji u kojoj poslujete izrada strategije je definitivno vaš sledeći korak. 

Takođe, ukoliko imate online kanale komunikacije, ali niste uspeli temeljno da im se posvetite i nemate jasnu sliku kako bi vaš nastup trebalo da izgleda, strategija vam sigurno u tome može pomoći. 

Nedostatak resursa odnosno ljudi koji bi se posvetili istraživanju i postavljanju online nastupa, takođe su jedan od razloga za izradu strategije. Ukoliko imate tim za implementaciju, ovaj dokument biće im odličan vodič, napravljen na osnovu detaljnih analiza i istraživanja.  

Akcioni plan

Akcioni plan podrazumeva sažetiju verziju strateškog dokumenta i oslanja se na već postavljene temelje komunikacije. Ti temelji definisani su internim dokumentima kompanije ili organizacije o komunikacijama, porukama, ciljnim grupama, vizuelnom identitetu, vrednostima i percepciji koju treba da oblikujemo. 

Akcioni plan se izrađuje kada je brend imidž već postavljen i treba ga “spustiti” odnosno prilagoditi online kanalima komunikacije. 

Takođe, ukoliko želite da “osvežite” svoj nastup, da uvedete nove formate i pilare na postojećim kanalima i razmatrate otvaranje naloga na novim platformama, akcioni plan je dobro rešenje. Drugim rečima, ukoliko ste delimično zadovoljni svojim nastupom, ali smatrate da vam je potreban sledeći nivo i unapređenje. 

Ovaj dokument  takođe će imati pregled konukrencije i zaključke o standardima u industriji, ali sažetije u odnosu na strategiju. 

Akcioni plan će na osnovu dostavljenih informacija o ciljnim grupama, komunikacionim ciljevima i brend identitetu definisati taktike kojima se ovi ciljevi ostvaruju i isto tako postaviti metrike na osnovu kojih se ove taktike prate. 

Kome je potreban akcioni plan? 

Svima onima koji su uvideli da je potrebno redefinisati i prilagoditi nastup trendovima i novom digitalnom okruženju. 

Ukoliko ste na početku kreiranja svoje online priče i imate definisan brand identitet, ali želite i odgovarajuću adaptaciju za online kanale. 

Takođe, ukoliko su članovi marketing tima zbog prirode industrije više usmereni na ostale kanale komunikacije, akcioni plan može im biti moćan alat za korišćenje digitala i svih njegovih potencijala na najvišem nivou. 

Baviti se brendom godinama donosi iskustvo, razumevanje materije i naravno mnogo uspeha kada se dugoročno ulaže u online nastup. Ipak, vremenom može doći do zasićenja i osećaja da “nema više ideja” – akcioni plan rešava i ovaj izazov jer daje vrlo konkretne i praktične smernice kako sadržaj osvežiti i unaprediti.

Ukoliko i dalje niste sigurni koji od ova dva dokumenta su vam potrebna slobodno nas kontaktirajte i kroz razgovor ćemo sigurno doći do odgovora. 

A ukoliko ste se prepoznali i znate da vam je potrebna strategija ili akcioni plan, vaš prvi strateški korak je da nas kontaktirate i dogovorite saradnju. 🙂