sr
Projekat

RRP Developer recruitment kampanja

Klijent

Kompanija Filip Moris u Srbiji

Brif

Za realizaciju RRP Developer recruitment kampanje, kompanija Filip Moris u Srbiji postavila je jasne ciljeve. Bilo je potrebno da se vrednosti i vizija kompanije približe potencijalnim kandidatima za posao uz prikaz nove pozicije saradnika za RRP, da kompanije bude predstavljena kao poželjan poslodavac, te da se dođe do što većeg broja kvalitetnih kandidata za navedenu poziciju.

Rešenje

RRP Developer recruitment kampanjom pokazali smo da proces regrutacije ne mora uvek da bude uobičajen i jednoličan. Nova radna pozicija – saradnika za RRP zahtevala je i nove ideje koje bi ohrabrile potencijalne kandidate da se prijave za posao. Najbolji način da to uradimo bio je da im približimo kako izgleda (radni) dan zaposlenih na toj poziciji.

Rezultat

Kreirali smo omnibus – seriju od 5 kratkih video-snimaka na kojima smo prikazali priče zaposlenih saradnika za RRP i objasnili kako oni koriste svoje individualne sposobnosti i hobije u poslovnom okruženju. Taj sadržaj adaptirali smo i za druge digitalne formate i na taj način kreirali content za društvene mreže Facebook, Instagram i YouTube.

O uspehu ovog projekta svedoči veliki broj kvalitetnih prijava za posao saradnika za RRP. 

Više o ovom projektu možete potražiti ovde.

back