sr
Projekat

Ove jeseni indeks je moj pasoš

Mnoge kompanije u Srbiji pokušavaju da privuku mlade, ambiciozne ljude kao svoje buduće zaposlene. Istovremeno, ne postoji mnogo primera kampanja brendiranja poslodavaca koje u fokus stavljaju studente, kako bi postali prvi izbor za zaposlenje kada mladi ljudi započnu svoju profesionalnu karijeru.
Tim povodom sprovedena je kampanja “Ove jeseni indeks je moj pasoš” koja je mladim ljudima omogućila da se izraze i kreiraju sadržaj, koristeći ključne vrednosti koje kompanija Filip Moris u Srbiji neguje.
20 najkreativnijih studenata je otputovalo u Bolonju, najstariji univerzitetski centar i sedište jedne od najmodernijih Filip Moris fabrika. Na taj način studenti su dobili priliku da vide Univerzitet i saznali više o najnovijim trendovima u industriji i biznisu, kako bi sutra započeli karijeru potpuno svesni neophodnosti konstantne transformacije i prilagođavanja. Istovremeno, kompanija je dobila svoje ambasadore koje će je među svojim prijateljima preporučivati i dalje promovisati.

back