sr
Projekat

#JustOut #Manasija2015

Klijent

NVO Just Out

Međunarodni festival viteštva Despot Stefan Lazarević", održan je avgusta 2015. godine u manastiru Manasija. Posetiocima je predstavljena srednjovekovna kultura i značaj tog perioda. Da bismo im približili manastir i to vreme, napravili smo Augmented Reality aplikaciju koja omogućava sadržajima iz stvarnog sveta da se kombinovano sa multimedijom objedinjeni prikažu na mobilnom telefonu ili tabletu.

back