sr
Projekat

Izrada strategije onlajn komunikacije­ „P2P Landing”

Klijent

Fintech startup „LeanPay”

Brif

Budući da „LeanPay” razvija koncept finansijskog „peer ­to peer ­landing-­a” baziran na onlajn servisu čija su ciljna grupa mladi profesionalci, od 25­ do 45 godina, mahom generacija Milenijalaca, strategija komunikacije za koju smo angažovani trebala je da uspostavi temelje, definiše pravce i ukaže na načine komunikacije koji će u najvećoj meri biti oslonjeni na onlajn kanale.

Rešenje

Detaljna analiza tržišta, konkurencije i primera dobrih praksi, prvi su korak u izradi startegije. Zaključcima smo dodali SWOT i PEST analizu, kao i istraživanje ponašanja korisnika finansijskih usluga na ciljnom tržištu, te smo tako dobili čvrst osnov za planiranje strateških pravaca onlajn komunikacije klijenta.
U saradnji sa klijentom određeni su ciljevi strategije i ciljne javnosti i usaglašen je strateški pristup. Na osnovu njega su definisani stil i ton komunikacije, kao i ključne poruke. Potom su odabrani kanali komunikacije i sugerisani su tipovi sadržaja koji bi se na njima plasirali.

Ovako kreiran dokument pruža svim zainteresovanima jasnu sliku mogućnosti primene digitalnih kanala komunikacije u razvoju poslovanja u okviru fintech industrije. Kao sastavni deo strategije, klijentu su dati i nacrt CRM procesa, predlozi aktivacija, sugestije za prelivanje sa oflajn na digital i definisani su postupci i načini rešavanja eventualno nastalih kriznih situacija u komunikaciji.

Rezultat

Ovaj projekat poslužio je prvenstveno kao deo pitch dokumentacije sa kojom je naš klijent konkurisao za investiciju fondova. Obradovala nas je vest da je fond SC Ventures investirao u srpski „LeanPay“ - fintech aplikaciju koja pomaže korisnicima da na kasi dobiju instant kredit i na rate plate obavljenu kupovinu.

Ceo projekat možete pogledati ovde.

back