sr
Projekat

#isključinasilje

Klijent

Ministarstvo pravde RS

Efikasniju borbu protiv velikog društvenog problema, porodičnog nasilja, sprečavali su nedostaci u postojećim zakonskim rešenjima. Od dana usvajanja novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, u integrisanoj kampanji su korišćeni PR, digitalni, BTL i advertajzing alati. Njihovom kreativnom primenom javnost je informisana i upoznata sa odredbama novog zakona, a efekti njegove primene su značajni.

back