Uvek poseduje koju informaciju za razonodu i pesmu za svaku priliku / Ekskluzivna dobavljačica kulena iz Kisača i šuškavih torti / Simultano se sporazumeva na srpskom, slovačkom i španskom (kad treba da se začini) / Voli Paju