KAKO KORISTITI LINKEDIN ZA LIČNU PROMOCIJU I POSLOVNE SVRHE?

Ko vam je gledao profil? Kako kreirati LinkedIn kompanijske stranice? Showcase stranice

Dobrodošli u drugi deo našeg LinkedIn vodiča. Prvi deo možete pročitati ovde.

Ko vam je gledao profil?

Jedna od dobrih stvari na LinedIn-u je što imate uvid koliko je bilo pregleda vašeg profila. Možete i da vidite poslednjih pet osoba koje su gledale vaš profil i da ostvarite komunikaciju sa njima (poruka, konekcija). Ukoliko imate premium nalog, možete da vidite naloge svih pregleda. Takođe, možete videti kako su vas ljudi pronašli na LinkedIn-u (preko kompanije, pretrage, interesovanja…).

Bitna stvar za građenje zajednice je to što vidite gde ljudi koji su gledali vaš profil rade, gde žive. Tako možete videti da li “gađate” prave ljude i čak možete pronaći kompaniju koja traži baš vaš profil ljudi! Opcija Ko vam je gledao profil daje mogućnost da budete konstantno prisutni i na radaru postojećim konekcijama i da vidite kako vas nove nalaze. Spram toga možete i izmeriti efektivnost vašeg prisustva na LinkedIn-u.

LinkedIn Kompanijske Stranice (LinkedIn Company Pages)

Iako kompanijske stranice kao funkcionalnost postoji već dugo, samo 1% LinkedIn korisnika je kreiralo istu. Postoji preko 300 miliona kompanijskih stranica na LinkedIn-u. Istraživanja kažu da će 50% korisnika pre kupiti proizvod od kompanije sa kojom su uvezani na LinkedIn-u. Takođe, postojanje stranice kompanije može pozitivno uticati na poziciju vaše firme na Google pretrazi.

Kreiranje LinkedIn stranice

Bilo koji zaposleni može da kreira stranicu. Ukoliko strana već postoji, potrebno je da imate administratorski pristup. Stranicu kreirate pod stavkom Interests > Companies i klikom na žuto dugme Create.

U sledećem koraku potrebno je da napišete ime kompanije i vašu biznis mail adresu. Mail adresa mora biti uvezana sa vašom kompanijom (nikako gmail, yahoo…). Ime kompanije postaje i url stranice, pa tako Homepage ima link: linkedin.com/company/homepage/.

Sledeći korak je dodavanje administratora i popunjavanje unapred definisanih polja za informacije. Administratori moraju da imaju otvoren LinkedIn profil.

Od izuzetnog značaja je lista specijalnosti. To su famozne ključne reči i na osnovu pretrage istih, ljudi će vas pronalaziti.

Showcase stranice

Showcase stranice su zapravo podstranice vaše biznis strane. Za svaku showcase stranu možete definisati poseban target. Showcase možete koristiti za određene evente, podbrendove ili proizvode. Ove stranice kreiramo pod plavim dugmetom edit sa desne strane pa create showcase page. Dozvoljeno je kreiranje do 10 Showcase strana po jednoj kompanijskoj stranici.

Showcase stranama proširujemo prisustvo kompanije na LinkedIn-u i možemo da se fokusiramo na određeni proizvod i publiku kojoj je baš taj proizvod u fokusu.

Hvala vam na čitanju, nadamo se da vam je bilo korisno. Nastavak priče LinkedIn-u čitajte u trećem delu našeg vodiča. Prvi deo možete videti ovde.