Već smo pisali o potrebi za edukacijom iz oblasti digitalnog marketinga, pošto je to jedini način da se akteri na tržištu razumeju i konačno propričaju „digital”. Kako bi se saradnja između klijenta i zaposlenih u agenciji odvijala na obostrano zadovoljstvo, potrebno je da postoji razumevanje – jasni inputi, definisani ciljevi, izjednačena očekivanja i detaljno izveštavanje. Ovo isto važi i za frilensere i njihove klijente, kao i za zaposlene u marketing sektorima u okviru kompanija.

Opisi i nazivi pozicija u agencijama za digitalni marketing se razlikuju od agencije do agencije. Čest slučaj je da za jednu istu poziciju, dve agencije imaju različite opise posla.

Vlasnici biznisa ili kompanije, raspisuju oglase u skladu sa svojim željama i potrebama. Najčešće traže miks znanja i veština koji se retko (ili gotovo nikada) ne nalazi u jednoj osobi. Na digital se i dalje gleda kao na usputnu delatnost koju zaposleni može da obavlja uz druge kancelarijske aktivnosti. 

Često se spominje izraz executive, a oni koji rade u marketinškim agencijama tačno znaju na šta se ova pozicija odnosi i koju odgovornost sa sobom nosi. Međutim, ljudima koji nisu iz marketinga ovaj naziv može da bude zbunjujući i ne daje jasnu sliku o tome ko je i šta sve podrazumeva executive. U suštini to je najdirektnija operativna pozicija u marketingu. Kada kažemo najdirektnija, to znači da je executive osoba koja direktno komunicira sa klijentima i ona je poveznica između agencije i klijenta. Tako da je, sa stanovišta komunikacije, velika odgovornost na ovoj poziciji. 

To je osoba koja industriju u kojoj klijent posluje treba da poznaje toliko dobro da je u stanju da razume klijentovu poziciju na tržištu, konkurenciju i da razume klijentove potrebe i očekivanja, ali da, ukoliko radi u pojedinim agencijama, pogotovo digitalnim, mora da razume i ima iskustva u digitalnom marketingu. Upravo iz ovog razloga se za poziciju npr. Account Executive-a ističu komunikacione veštine kao izuzetno važne. Jer, to je osoba koja će direktno komunicirati sa klijentom, koordinirati kampanjama i drugim marketinškim aktivnostima.

primer slike za posao

Slika 1. Primer oglasa za posao Izvor. Poslovi Infostud

Oni koji pišu oglase za posao na executive pozicijama zahtevaju od kandidata širok dijapazon veština i znanja koje ni sami ne umeju da definišu, jer im je oblast u kojoj traže zaposlenog često strana. Pa, tako možemo pronaći oglase za posao u kojima se traži copywriter sa dizajnerskim veštinama ili obrnuto. Ova situacija samo ukazuje na nepoznavanje oblasti, znanja i veština neophodnih za određene pozicije, te nerazumevanje šta jedna osoba može da uradi samostalno, a za šta je potreban specijalista ili tim.

Sa druge strane, imamo potpuno raznolike nazive pozicija i kompetencija koje one podrazumevaju.

Najčešće executive pozicije:

 • Digital Account Assistant
 • Digital Content Specialist
 • Account Assistant
 • Account Executive
 • Digital Account Manager
 • Social Media Manager
 • Community Manager

pozicije executive

Slika 2. Najčešće executive pozicije

Međutim, za sve ove pozicije postoje veštine i znanja, ili moderno rečeno soft i hard skills, koji su neophodni za obavljanje executive pozicija u digitalnom marketingu.

vestine

Slika 3. Top 5 veština executive pozicije u digitalnom marketingu

Top 5 znanja i veština za executive pozicije u digitalnom marketingu

 • Znanje i kontinuirano učenje

Želja za učenjem i praćenjem novih trendova u digitalu je izuzetno važna. Dinamika promena na društvenim mrežama, pojava novih digitalnih kanala i alata zahteva permanentno učenje i dobru informisanost. 

Ako već aplicirate za neku od executive pozicija u digitalnom marketingu, poznavanje digitalnog marketinga, kanala komunikacije, njihove prirode i marketinga generalno, nešto je čime bi trebalo da vladate. Neophodno je i poznavanje tehničkih aspekata objavljivanja sadržaja na društvenim mrežama, poznavanje formata, njihove namene i prirode svih društvenih mreža, kao i mogućnosti promocije sadržaja.

 • Komunikacijske veštine

Važno je znati kako da komunicirate, bez obzira na to da li je reč o digitalnim kanalima ili o živoj reči. Znati artikulisati misli u rečenice, primiti i davati fidbek, ali isto tako razumeti želje i ciljeve klijenta, te dobijene brifove dalje preneti dizajnerima – predstavlja samo deo komunikacijskih izazova sa kojima se osoba na executive poziciji susreće na dnevnom nivou.

Kontakt sa klijentima zahteva da poznajete poslovnu komunikaciju, a upravljanje nekim projektom ili timom od osobe na izvršnoj poziciji zahtevaće asertivnost, delegiranje i brifovanje.

Slika 4. Dan u životu executive-a  Izvor: The Balance Careers

 • Pravopis i lepo pisanje

Svaki copy koji objavite, svaka rečenica koju napišete, trebalo bi da, osim što odražava vrednosti brenda koji zastupate, bude u skladu sa pravopisom i gramatikom jezika na kojem pišete. Odgovornost koju imate je veća time što vam je neko poverio svoje kanale komunikacije.

 • Organizacijske veštine

Dobra organizacija je izuzetno važna, jer ćete voditi računa o više klijenata koji imaju različite potrebe i ciljeve. Organizovaćete ne samo radni dan i nedelju, već ćete brinuti i o kalendarima objava, sadržajima i vremenu potrebnom za kreiranje sadržaja. Ovde je izuzetno važna dobra procena vremena za određene taskove i to da uračunate koji sat/dan za nepredviđene situacije, ali i prevazilaženje ovih izazova.

 • Kreativnost

Ovo zaista zvuči kao kliše, ali bilo koji posao da radite kreativnost je važna! Kada kažemo kreativnost ne mislimo samo na dizajn i lepo pisanje, već na nešto mnogo esencijalnije. U osnovi svake kreativnosti jeste ideja, inovacija, pronalaženje načina da se neka situacija reši ili prevaziđe.

Kod kreativnosti uvek postoji opasnost od druge krajnosti. Kreativnost nije besmisleno preterivanje i insistiranje na nečemu što nije uobičajeno, samo da bismo skrenuli pažnju na sadržaj koji kreiramo. Kreativnost u stvaranju sadržaja za društvene mreže se ogleda u smislenom i logičnom pristupu koji je u skladu sa brendom i koji je zasnovan na strategiji.

Executive persona

Bilo da ste frilenser ili želite da razvijate svoju karijeru unutar kompanije ili agencije, važno je da razvijate executive veštine u digitalu. One su izuzetno važne za operativne pozicije, zato što ćete te poslove obavljati na dnevnom nivou. Ali, ove veštine su važne i za menadžere kako bi na što bolji način razumeli procese kojima upravljaju.

Ko je ta naša executive persona i u kojoj meri bi trebalo da vlada znanjima i veštinama koje smo prethodno istakli?
Na ovo pitanje možemo da odgovorimo u zavisnosti od pozicije, jer se znanje asistenata i osoba na višim executive pozicijama umnogome razlikuju.
Ovde možemo da iskoristimo često citiranu Aristotelovu rečenicu da onaj ko zna radi, a onaj ko razume podučava.

executive persona

Slika 5. Executive persona

Za executive poziciju je izuzetno važno da znaš da komuniciraš i da želiš da učiš i napreduješ u oblasti digitala. Pisanje i Community Management su osnova za gotovo sve pozicije koje se dalje nadograđuju razumevanjem analitike, izveštavanjem i prezentovanjem. U zavisnosti od pozicije, znanje iz oblasti foto i video produkcije ima gradaciju od prepoznavanja dobre fotografije, preko znanja šta su to dobar kadar, plan, oštrina i koje sve manipulacije mogu da se urade sa izvornom fotografijom i snimkom, pa do toga da sami fotografišete ili snimate jednostavne video formate. 

U svakom slučaju, odgovornost, pouzdanost i strpljenje su osobine koje bi trebalo da negujete ukoliko želite da zaplovite vodama digitala, bez obzira na to da li počinjete da radite samostalno ili u agenciji, za svoj biznis ili u okviru neke kompanije ili organizacije.

Važnost permanentne edukacije nije nešto što je svojstveno samo pozicijama u digitalnom marketingu, već je to realnost u kojoj živimo. Ovo bi trebalo da imaju na umu ne samo oni koji su zaposleni u agencijama, već i frilenseri, kao i zaposleni u kompanijama koji se bave marketingom.
Najvrednija veština današnjice jeste sklonost ka učenju i istraživanju. Svet oko nas se brzo menja, tehnologija napreduje i menja sve sfere poslovanja, pa i života.

Prilagoditi se znači znati učiti!

Jovana Perković
Operations Manager

Homepage Creative.Digital.