sr
Projekat

Future English – promo video

Klijent

British Council

Brif

Future English Online Teacher Community je nova onlajn platforma British Council-a namenjena
nastavnicima engleskog jezika, a koju ujedno i vode nastavnici i koja zapravo predstavlja forum na kojem se nastavnici mogu uključiti u različite diskusije i deliti svoja iskustva, razmenjivati znanja i iskustva iz prakse i učestvovati u zajedničkim istraživanjima.
Ova platforma je osmišljena sa ciljem da se dalje razvijaju zajednice za podučavanje engleskog jezika širom sveta i da se održi i dodatno poveća interakcija i podrška British Council-a za nastavnike engleskog jezika

Bilo je neophodno da se nastavnicima predstave karakteristike ove platforme, kako bi se ocrtao opšti koncept i povećao angažman nastavnika, a video je korišćen za promociju putem newsletter-a, brifinga i sl.

Rešenje

Razvili smo tzv. storyboard animiranog videa koji je ukazao na ključne prednosti platforme, u kombinaciji sa slikama ekrana same veb-stranice. Sve to uz podršku glasovne naracije i natpisima koji su naglašavali ključne poruke i činjenice.

Na osnovu toga, producirali smo osnovnu, dužu verziju promotivnog videa, te nekoliko kraćih videa za potrebe oglašavanja na društvenim mrežama.

Ako vam je potreban animirani video za podršku vašem poslovanju ili video sa objašnjenjem za prikaz nekog procesa, projekta itd - slobodno nas kontaktirajte!

back