Ume da nacrta tri plave transparentne linije crvenom bojom