Diler kvalitetnih mema/ Do it for the memes/ I dalje razmišlja o alternativnom kraju GoT-a/ Nije digitron, ali računaj na nju/ Voli digital, pogotovo kad ima struje/ Loading…