Konvertovana u digitalca/ U ljubavi sa analizama od prve strategije/ Priča fazone, ponekad i smešne/ Autorka sabranih statusa na Fejsbuku/ Agencijski Goci