Sve radi ekstremno i bori se za balans / Polovinu godine jede meso sa hlebom, a drugu polovinu meso sa salatom / Obožava šah i strateške igre, mnogo više nego teretanu, ali i u nju povremeno ide