Gadget collector, technology lover / U ljubavi sa digitalom, ali osuđen na papirologiju / Zna da jedna nula može da vredi mnogo / Skupljač “nepotrebnih znanja”  i večiti potencijalni učesnik kvizova