AGENCIJU ČINE LJUDI

Negujemo dobre kolegijalne odnose, radimo na izgradnji tima.
Cenimo individualnost svakog od angažovanih.

Glavna karakteristika svih zaposlenih je visok nivo

MOTIVACIJE I ENTUZIJAZMA

u kreiranju uspešnih digitalnih kampanja, a Homepage se brine da svi angažovani imaju prostora za napredak i ostvarivanje svojih profesionalnih ambicija, poštujući pravo na slobodno vreme i privatne aktivnosti.

Trenutno otvorene pozicije su:

Digital Account

Aleksandar Radukin Homepage

Prati nas